Fire brannar på same garden

Siste halve året har fire bygningar gått opp i røyk på same garden i Luster. Både politi og gardbrukar trur brannane er påsette.