Byrådet ber om høyere bøter

Høyere bøter, egen innbringertjeneste av rusede personer og flere drosjer og holdeplasser. Slik vil byrådet bekjempe rus og vold i sentrumsgatene.