• FOTO: HÅVARD PRESTEGÅRDEN

Fikk bare syvere på vitnemålet

Trodde du seks var beste karakter på videregående? Maria (19) sprengte skalaen.