• LOVBRUDD? – Har denne trappen en universell utforming tilpasset folk med nedsatt funksjonsevne? spør Jens-Olav Johannessen, fylkessekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hordaland.

Frykter ulykke på Festplassen

Jens-Olav Johannessen er redd blinde og svaksynte kan havne i Smålungeren.