Frontkollisjon ved Skjoldskiftet

Bil kom over i motsatt kjørefelt.