Byrådsflertall imot egen skattepolitikk

Byrådet har lovet å halvere eiendomsskatten. Det betyr kraftig inntektskutt i krisetider. Flertallet av byrådene ønsker en annen politikk.

  • Pål Andreas Mæland
  • Krister Clausen Hoaas
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 12 år gammel

— Byrådets mål om eiendomsskatten står fast, sier byrådsleder Monica Mæland (H).

— Men skatt er noe vi må se nøyere på i den situasjonen vi er i nå, fortsetter hun.

Det er det flere i byrådet som ønsker. De to KrF-byrådene Tomas Moltu og Lisbeth Iversen, samt Høyre-byrådene Christine B. Meyer og Henning Warloe, har alle uttalt at de heller ønsker å gjennomføre en retaksering. Det betyr mer rettferdig fordeling, men også økte inntekter fra eiendomsskatt.

Fire av syv byråder ønsker dermed en annen skattepolitikk enn byrådets offisielle linje.

Må kutte 160 millioner

Eiendomsskatten var, ved siden av Bybanen, det vanskeligste punktet under forhandlingene om byrådets politiske plattform. I byrådsplattformen ble målet klart formulert: «Byrådet har som mål å halvere den totale årlige skattebelastningen i Bergen i forhold til nivået i 2007», heter det.

Det var to budsjetter siden. Fortsatt er det ikke kuttet en krone. Skal målet nås, må 160 millioner kroner barberes bort fra kommunens inntektsside i løpet av den resterende bystyreperioden. Det vil skje i en tid da kommunens skatteinntekter forventes å bli mindre og utgiftssiden med stor sikkerhet vil øke.

  • Det er ingenting som har endret vårt fokus, sier Mæland.

KrF for eiendomsskatt

Den ferdige retakseringen ville gitt cirka 70 millioner mer i inntekter enn i dag. Totalt er inntektsgapet mellom den eiendomsskatten Mæland I ville innføre og den Mæland II vil halvere på 230 millioner kroner.

— KrF gikk inn i valgkampen og byrådsforhandlingene med et ønske om å gjennomføre retakseringen av eiendomsskatten, sier oppvekstbyråd Tomas Moltu (KrF).

Han bekrefter at KrFs syn på eiendomsskatten ikke har endret seg, men understreker at de står ved byrådsavtalen med de andre partiene.

Finansbyråder for skatt

Som finansbyråd var Henning Warloe (H) klar i sitt standpunkt. Ikke bare mente han at det ville være riktig å gjennomføre retakseringen av eiendomsskatten. Han uttrykte støtte til fagøkonomene som mener skatten bør beholdes.

— I dagens situasjon og posisjon nøyer jeg med å si at jeg stiller meg bak det byrådet i fellesskap mener, sier Warloe nå.

Om det er realistisk å gjennomføre skattekuttene i løpet av bystyreperioden kaller Warloe «et interessant spørsmål».

— Målsettingen ligger i byrådserklæringen, men det er ikke alltid man kommer i mål med alt, sier han.

Heller ikke NHH-professor Christine B. Meyer har kutt i eiendomsskatten på sin favorittliste. Men som finansbyråd lover hun å forholde seg lojalt til partiets og byrådets linje.

  • Hva jeg mener faglig og personlig er egentlig ikke interessant, sier Meyer.

Frp håper fortsatt

Kuttet i eiendomsskatten er først og fremst viktig for Fremskrittspartiet. Men selv der i gården er man ikke helt overbevist om at byrådet kommer i havn med løftet om halvering.

— Det er trange tider og vanskelig å si akkurat nå. Jeg vet i grunnen ikke hvordan situasjonen blir, men målet ligger der, sier Frps gruppeleder i bystyret, Tor A. Woldseth.

Hva mener du om eiendomsskatten?

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Én av fire øker eiendomsskatten

  2. - Kan fort skyte seg selv i foten

  3. Kan være ulovlig

  4. BKK frykter for fremtidens investeringer

BT anbefaler

Robert åpner luken ved Ole Bulls plass. Fem meter under bakken venter Bergens undergrunn.

Bli med ned i Bergens undergrunn:

LES SAKEN