Byrådsflertall imot egen skattepolitikk

Byrådet har lovet å halvere eiendomsskatten. Det betyr kraftig inntektskutt i krisetider. Flertallet av byrådene ønsker en annen politikk.