• FOTO: Ørjan deisz

- Økt farsomsorg skaper konflikter

Forskjellene mellom skilsmissebarn og andre barn har økt. Fedre som vil ta større ansvar kan være årsaken.