Det meste gikk galt om barneran

Gårsdagens sak i BT ran blant barn var basert på feil tallmateriale fra politiet.