Brann i verkstad i Naustdal

Eit industribygg brann laurdag ettermiddag ned i Naustdal kommune. Det er store mengder gass i bygningen og eksplosjonsfare til i morgen.