Satser på overgrepsbarn

Regjeringen bevilger mellom to og tre millioner kroner og etablerer Norges første barnehus i Bergen.