Høy snittalder på norske fraktefartøy

Snittalderen på den norske frakteflåten har økt de siste årene, og er nå tett opp mot 30 år.