Fortsatt plaget etter Giardia

To år etter Giardia-utbruddet i Bergen, var fortsatt nesten halvparten av pasientene utmattet.