- Trolig 46.000 miner langs norskekysten

Sjekk hva minedykkerne gjør med 100 kilo sprengstoff på havets bunn.