I kø for billigere buss

Vil du reise over hele Bergen til for 600 kroner måneden må du stå i kø, eller unngå rushet.