Da jølstringene inntok Bergen

Det er 1800-tallet som er regnet som utvandringshundreåret i norsk historie. Det betyr ikke at man til andre tider var bofaste og ikke flyttet på seg. Mellom annet kom det mange sunnfjordinger til Åsane.