Tilbyr unge billige boliger

Unge skal få tilbud om nye billige boliger. Forutsetningen er at de gjør en del av byggearbeidet selv.