Varslar auka vegløyvingar

– Vi har ambisjonar om å auke løyvingane til veginvesteringar i høve til utkastet til Nasjonal Transportplan, seier statssekretær Steinulf Tungesvik.