Beskrev barn som var ruset daglig

De omfattende rusproblemene blant barn i barnevernsinstitusjoner var kjent for den øverste politiske ledelsen allerede for to år siden.