Brann på Lærerhøgskolen

Bygget har fått mindre skader.