Ny leder i Elevorganisasjonen

Anna Holm Heide (19) er valgt til ny leder av Elevorganisasjonen.