• PÅ GATEN: Mange av dem vi ikke kla rer å hjelpe, havner på gaten. Vi ser dem igjen som tiggere og flaskesamlere, sier Gunnar Solheimsnes i Caritas Bergen. FOTO: Eirik Brekke

– Kriminelle bakmenn støvsuger gatene for dem vi ikke klarer å hjelpe

Her er hjelpen for rumenere som ikke vil havne i kriminelle miljøer. Daglig leder Gunnar Solheimsnes i Caritas Bergen vil heller løse problemer i stedet for å svartmale situasjonen.