Trapper opp sykehus­streiken

Tirsdag møttes de streikende sykehusansatte for å markere streiken og stille spørsmål til sykehusdirektørene.

Publisert Publisert

HOLDT APPELL: Nestleder i Delta Trond Ellefsen var blant dem som holdt appeller. – Vi streiker for dem som har under 20-prosent stilling og derfor ikke får alders-, uføre- eller etterlattepensjon. Denne streiken skal vi vinne sammen, sa han. Foto: Ørjan Deisz

14 nye sykehusansatte tas ut i streik i Helse Bergen.

– Vi har denne markeringen i forhold til opptrappingen av streiken for å utfordre sykehusdirektørene i forhold til deres ansatte som har lav stillingsprosent og ikke får den samme pensjonsopptjening som de selv får, sier streikeleder i Fagforbundet, Fauzia Hussain-Wiik.

Onsdag 29. mai ble 495 sykehusansatte ved fem sykehus tatt ut i streik, totalt 124 i Helse Bergen.

Tirsdag ble streiken trappet opp og ytterligere 14 ble tatt ut i streik fra Helse Bergen.

– Det er hovedsakelig administrativt personell i tillegg til noen av dem som driver med medisinskteknisk utstyr som tas ut i streik. Dette kan skape problemer for oss. Mange undersøkelser og behandlinger krever medisinsk utstyr, og hvis dette går i stykker, eller må gjøres noe med, vil vi få problemer med å reparere og vedlikeholde det, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Erik Vigander.

Konflikten dreier seg om et krav om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosents stilling skal tjene opp pensjon.

STREIKELEDER: Fauzia Hussain-Wiik er streikeleder i Fagforbundet og mener sykehusdirektørene kan være med å påvirke lokalt opp mot Spekter. Foto: Ørjan Deisz

– Dette er en kamp for rettferdighet

De streikende sykehusansatte møttes til fanemarkering ved Årstad kirke. Her stilte de stilte blant annet spørsmål til sykehusdirektørene om hvorfor de ikke unner de ansatte pensjon for all jobben de gjør i løpet av arbeidslivet.

– Vi mener sykehusdirektørene kan være med å påvirke noe lokalt opp mot Spekter, og derfor ønsker vi å utfordre dem. Jeg mener de har såpass bra pensjonsordning selv at de kan unne sine ansatte, med lav stillingsprosent, samme type pensjonsrettigheter som de har, sier Hussain-Wiik.

Flere holdt appeller under fanemarkeringen.

– Pensjon fra første krone er fagforeningens krav. Arbeidsgiveren må forstå at dette er et ufravikelig krav og vi har ikke tid til å vente. Vi har rettighetene på vår side og vi gir oss aldri, sa Sissel M. Skoghaug, nestleder nasjonalt i Fagforbundet i sin appell.

Også flere politikere møtte opp på fanemarkeringen, deriblant Mikkel Grüner (SV), Rune Bakervik (Ap) og Sofie Marhaug (Rødt).

– Dette er en kamp for rettferdighet. Siden 2013 har alle ansatte i kommunesektoren fått pensjon fra første krone, og nå står denne kampen i sykehussektoren. Den skal vi vinne. Dagens ordning gjelder mange kvinner, lavtlønnede og unge arbeidstakere. Dette er derfor også en kamp for likestilling, sa Bakervik i sin appell.

PUBLIKUM: Flere lyttet og applauderte da appellene ble holdt i stekende sol tirsdag ettermiddag. Foto: Ørjan Deisz

Hussain-Wiik forteller at sykehusdirektørene er blitt invitert til fanemarkeringen.

– Da har de spurt hva vi lurer på, og vi har formidlet hva vi har spurt dem om her, i form av appeller.

– Vi kommer ikke til å være på markeringen og vi svarer ikke på disse spørsmålene. Dette er fordi prosesser og dialog i denne konflikten må foregå der det hører hjemme, i meglingene mellom LO og YS og Spekter Helse, sier kommunikasjonsdirektør Vigander.

– Streiken gir en forhøyet risiko

Streiken rammer administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport ved de berørte sykehusene.

Vigander sier at servicegraden nå vil være noe lavere og at ventetiden kan bli lengre.

– En streik er et lovlig middel, og det har vi respekt for. Men det vil alltid få konsekvenser. Ting vil bli vanskeligere og det vil ta litt lengre tid. Det blir også en ekstra belastning på ansatte som ikke er i streik. Streiken gir en forhøyet risiko på sykehuset, sier Vigander.

Han presiserer at det er viktig at pasienter møter til oppsatte timer.

– Man får heller belage seg på at det kan bli mer venting enn vanlig. Vi gjør alt for å prioritere øyeblikkelig hjelp. Vi følger fortløpende med på om dette går ut over behandling, liv og helse, og melder inn til fylkesmannen. I ytterste konsekvens kan dette gå ut over pasientbehandling, sier Vigander.

– Meningen å ramme arbeidsgiver

Det er LO Stat, som har ledet meglingen på vegne av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og EL og IT Forbundet. De tok ut 303 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Helse Bergen og Sørlandet sykehus.

YS, med Delta og Parat tok ut 190 medlemmer i streik. Med dette omfattet streiken, i første omgang, om lag 500 arbeidstakere, og også Sykehuset Østfold.

Det er Delta som nå tar ut 14 nye i streik i Helse Bergen.

– Vi tenker at vi fortsatt driver en forsvarlig streik. Vi er veldig forsiktig i streikeuttaket vårt. Delta Helse Bergen er spesielt store i ambulansetjenesten, som vi ikke kan røre uten at det går ut over liv og helse. Selvfølgelig rammer dette også pasienter, og det beklager vi. Det er først og fremst meningen at dette skal ramme arbeidsgiver, sier streikeleder i Delta, Robert B. Skaar.

Partene møtes tirsdag kveld

Det er nå rundt 650 sykehusansatte som streiker. Partene i sykehusstreiken møtes hos Riksmekleren tirsdag, på initiativ fra megleren.

Nå har riksmegler Mats Wilhelm Ruland bedt partene om å gjenoppta samtalene. De skal derfor møtes hos Riksmekleren klokken 21 tirsdag, bekrefter Ruland til NTB.

– Jeg har tatt initiativ til samtalene fordi dette er en konflikt som nå har vart en stund og på et alvorlig området, sier Ruland til NTB.

Han understreker at det ikke er noe som har endret seg i situasjonen, men han ønsker å gjøre et nytt forsøk på samtaler for å se om partene kan bli enige.

Representanter fra LO Stat og YS vil være til stede.

Publisert