Vil bygge næringsby på gamle jorder

Kokstad Property vil bygge 74.000 kvadratmeter næringsareal på et tidligere landbruksområde. Naturvernere og Fylkesmannen har vært kritisk til planen, men kommunen sier ja.