«Hemmelig» knapp på Bybanen kan gi deg rødt lys: – Vi kjørte på grønt, så kom Bybanen i full fart

– Vi måtte bråbremse for å unngå å bli påkjørt, sier John Ludvig Larsen.

FARLIG LYSKRYSS: John Ludvig og Siri Larsen i Nesttun-krysset der de holdt på å bli påkjørt da de kjørte på grønt. – Tre ganger i uken drar vi til treningssenteret på Nesttun. Da passerer vi dette krysset. Rune Sævig

Han satt i passasjersetet ved siden av konen Siri da hendelsen fant sted i det nordligste krysset ved innkjørselen til parkeringsplassen på Nesttun fredag 13. januar ved 9-tiden.

– Rent teknisk skal det ikke være mulig – at både bilen og Bybanen får grønt lys samtidig, sier Trond Atle Karlsen, som er ansvarlig for trafikklys i Statens vegvesen.

– Kunne blitt drept

– Vi kunne blitt drept. Kan man ikke stole på grønt lys? Spør Larsen.

Både han og konen er 100 prosent sikre på at det var grønt da de skulle krysse skinnegangene.

– Bybanen akselererte ut fra stasjonen og gjorde ingen tegn til at den ville stoppe. Min kone kjørte bilen. Hun fikk bråbremset slik at vi unngikk å bli påkjørt, forteller Larsen, som synes dette var en svært ubehagelig opplevelse.

RYSTET ETTER HENDELSEN: – Kanskje man må se litt nærmere på hvordan trafikksikkerheten er ivaretatt i dette krysset hvis det stadig vekk er nestenulykker her, sier John Ludvig Larsen. Konen Siri var sjåfør da de to fikk seg en ordentlig støkk fredag 13. januar. Rune Sævig

Les også

Bybanedirektøren: – Vognførerne er fortvilet. Opplever for mange farlige situasjoner langs banen.

Prioriteringsknapp

Vognførerne på Bybanen har en såkalt prioriteringsknapp i førerhuset som kan brukes for at kollektiv trafikk skal kunne gis prioritet i lyskryss.

På spørsmål om knappen kan bidra til at det skapes situasjoner i lyskryssene, svarer administrerende direktør Gry Miriam Olsen i driftsselskapet Keolis:

– Når knappen trykkes inn, avbrytes den normale syklus i krysset, men det er uansett slik at Bybanen ikke får grønt lys før kryssende trafikk har rødt.

Men, sier hun:

– Lysene skifter raskere fra grønt til rødt enn det bilister er vant til når prioriteringsknappen er i bruk. Hvis knappen trykkes når trafikklysets syklus går mot slutten, må Bybanen vente på at normal syklus er ferdig.

ULYKKESPUNKT: Dette krysset på Nesttun omtales som et av de farligste langs Bybanen. Rune Sævig

Mange nestenulykker

– Brukes knappen for ofte?

– Prioriteringsknappen brukes ikke ofte. Knappen er der for at kollektiv trafikk skal ha mulighet til å komme seg hurtigst mulig frem. Bergen har valgt et system hvor Bybanen har prioritet i lyskryss. Dette system er alminnelig kjent i langt de fleste light rail systemer.

Keolis-direktøren sier at det oppstår en del situasjoner i Nesttun-krysset. Krysset er tidligere omtalt som et av de farligste langs Bybanen.

– Hver dag unngår våre vognførere ulykker akkurat her. Vi hadde i september i fjor møte med Statens vegvesen der krysset på Nesttun var ett av temaene. Problemstillinger rundt krysset blir vurdert, sier Olsen.

Hun viser til hendelser i Nesttun-krysset der bilister enten har kjørt på rødt eller gult og ikke har vært oppmerksomme på at de krysser bybanespor med en ankommende bybanevogn.

– Om denne prioriteringsknappen har vært brukt i det aktuelle tilfellet, vet vi ikke, sier hun.

PRIORITERINGSKNAPP: Dette er knappen vognfører har anledning til å bruke for å få prioritet i lyskryss. KEOLIS

– Bør informere bedre

John Ludvig Larsen og konen er overbevist om at det må ha vært en prioriteringsknapp i bruk under den ubehagelige opplevelsen.

– Vi sto i kø ved krysset og kunne ikke unngå å registrere at bilene foran oss fikk et lengre intervall med grønt enn det vi fikk. Da vi kjørte inn i krysset var det grønt, men så skjedde ting veldig fort.

– Jeg synes Bybanen bør gjøre bilister spesielt oppmerksom på at det finnes en slik «hemmelig» knapp som forrykker intervallene i lyskryss. Da vet vi at vi må være ekstra-ekstra observante. Kanskje man må se litt nærmere på hvordan trafikksikkerheten er ivaretatt i dette krysset hvis det stadig vekk er nestenulykker her, sier Larsen.

Sikringstid mellom rødt og grønt

Trafikklys-ansvarlig Karlsen i Statens vegvesen sier at man mottar en del påstander om at to parter har fått grønt på samme tid.

– Det er sikringstid i lyskryssene. Når det blir grønt, skal møtende trafikk allerede ha hatt rødt noen sekunder. At et lyskryss viser grønt for møtende trafikk har aldri forekommet, sier Karlsen.

Han sier at Statens vegvesen årlig mottar henvendelser fra trafikanter som mener at de er blitt utsatt for feil i lyskryss.

Lyskryss går «i heng»

Ifølge Vegtrafikksentralen hender det at lyskryss er ute av drift og blinker gult.

– Vi snakker om at krysset går «i heng». Da er det vår oppgave å resette lysene. Det skal ikke være mulig at både Bybanen og en bilist får grønt samtidig, sier trafikkoperatør Morten Hansen ved Vegtrafikksentralen.

Beredskapsvakt Marianne Brun i Keolis sier at Bybanen ikke har noen rapport om farebrems på Nesttun i det aktuelle tidsrommet.

– Grønt for både bil og Bybane kan ikke skje og skal ikke skje, sier Brun.

– Kan ikke forekomme

– Når ord står mot ord/påstand mot påstand i kryss med signalanlegg, – hvilke muligheter har dere for å sjekke hva som faktisk skjedde?

– Vi har ingen andre muligheter for å sjekke enn å ettergå at trafikklysene fungerte som de skulle, og at det ikke var driftsproblemer eller forstyrrelser i anlegget i tidsrommet da eventuell hendelse har funnet sted.

– Hvis vi skulle kunne svare 100 prosent sikkert, måtte vi nærmest være til stede i krysset, eventuelt at vi hadde videoovervåket hendelsen. Vi har prøvd med videoovervåking, men har gått fra det. Vi ender som regel opp med påstand mot påstand når en ulykke eller hendelse inntreffer.

Karlsen viser for øvrig til leverandørens spesifikasjoner, som viser at grønt/grønt aldri kan forekomme.

– Det som kan skje i noen tilfeller er at det kan være grønt når man kjører inn i lyskrysset, men at man kanskje bruker så langt tid at lyset skifter til gult og rødt i mellomtiden, sier Karlsen.

– Bilfører må vurdere

Fanaposten har ved flere anledninger omtalt det ulykkesutsatte krysset på Nesttun. Politioverbetjent Terje Midtun ved Bergen Sør politidistrikt har blant annet uttalt følgende til avisen:

– Det er bilførerens plikt å vurdere om man kommer seg ut av et kryss før man kjører inn i det. Kjører en inn i krysset på grønt signal, skal man være sikker på å komme seg ut av krysset før det blir rødt signal. Hvis man ikke kan være sikker på dette, plikter man å stoppe.