Bruksanvisningen for livet

I et Guds Hus kan man ofte høre en slik påminnelse som jeg kommer med denne gangen. Jeg gjør det fordi jeg vil minnes alle de som vi kaller for budbringere.