- Ikkje mobb økobonden

Produksjonen av økologisk mat ligg langt etter styresmaktene si målsetjing, og Hordaland er slett ikkje best i klassen. No vil landbruksdirektøren ta grep.