• VARSLET: «Mannskaper blir pålagt ikke å gripe inn mot personer som mistenkes for grove narkotikaforbrytelser», heter det i rapporten fra en av nestorene i etterretnings- og spaningsavsnittet ved politiet i Bergen. FOTO: ODD MEHUS

Rapport: Bergenspolitiet dropper narkotikasaker

En 52 sider lang varslerrapport viser at politiet i Bergen unnlater å etterforske narkotikasaker fordi sakene tar for lang tid, ifølge VG.