Kollega om politivarsleren: Han er en idealist som ikke har noen annen agenda enn å endre en uholdbar praksis

Politiansatte har i flere år varslet om bemanningsmangel. Det kommer frem i det 52 sider lange varslingsdokumentet fra den erfarne spaneren.