– Vi kan ikke leve med at grove narkosaker ikke blir grepet fatt i

Byrådsleder Harald Schjelderup krever svar etter VGs avsløring om at politiet i Bergen lar bakmenn går fri.

Publisert:

KREVER SVAR: Byrådsleder Harald Schjelderup forventer at justisministeren svarer på hvorfor politiet i Bergen ikke prioriterer grov narkotikakriminalitet. Foto: EIRIK BREKKE

– Vi jobber for at Bergen skal bli en tryggere by. Derfor har vi en forventning om at politiet skal etterforske alvorlig, grov narkotikakriminalitet, sier byrådsleder i Bergen, Harald Schjelderup.

I dagens VG kommer det frem at en av politidistriktets mest erfarne spanere i sommer slo alarm om politiets manglende satsing mot alvorlig narkotikakriminalitet i Vest politidistrikt.

– Uholdbar praksis

Bakmenn har gått fri - politiet skal ikke gripe inn mot grov narkotikakriminalitet - fordi slike saker tar for lang tid å etterforske, skriver avisen.

Les også

Statsadvokaten skal granske politiets narkotikarbeid

– Det er helt uholdbart at en slik praksis kan få fortsette. Det handler om de involverte i slike saker og det handler om forholdet bergenserne skal ha til sitt politi, sier byrådsleder Schjelderup.

Bergen kommune har de siste årene jobbet tett med andre etater for å strupe byens åpne russcener. Der har politiet vært en sentral aktør. For to år siden ble Nygårdsparken stengt for rusmisbrukere.

– Nå bruker vi store kommunale ressurser på å forbedre oppfølgingen og behandling av rusbrukere. Da er det avgjørende for tryggheten i byen vår at politiet har ressurser til å etterforske store saker og gripe bakmenn, sier Schjelderup.

Les også

Fagforeningsleder: Riktig å prioritere vekk grove narkosaker

Kan ikke leve med dette

Han vil ta problemstillingen opp på politikernes neste møte med politiet.

– Det er viktig at vi får gode svar som sier noe om hvorfor dette skjer, både fra politiet og fra justisministeren. Jeg forventer at justisministeren umiddelbart griper fatt i dette, sier Schjelderup.

– Vi kan ikke leve med at grove narkotikasaker ikke blir tatt fatt i, legger han til.

– «Ikke nå igjen»

BT har lørdag vært i kontakt med Justisdepartementet. De ønsker ikke å kommentere denne konkrete saken nå, men bekrefter at de har mottatt brevet fra varsleren.

«Det er ansvaret til den enkelte politimester å sørge for en hensiktsmessig ressursallokering som sikrer at de prioriterte sakene gis den nødvendige oppfølging. Ifølge Riksadvokaten er alvorlig internasjonal og organisert kriminalitet, herunder alvorlig narkotikalovbrudd, en prioritert sakstype.», skriver departementets presseavdeling i en e-post.

Les også

Rapport: Bergenspolitiet dropper narkotikasaker

Bergenser og medlem av justiskomiteen på Stortinget, Peter Christian Frølich (H) sier til BT at han ikke kan kommentere selve varselet, men legger ikke skjul på at han syns det er utfordrende for byen, og for politiet, at det igjen blir nye runder med uro.

– Min umiddelbare tanke var en slags «å nei, ikke nå igjen»-følelse. Som justispolitiker fra Bergen ønsker jeg inderlig at dette skal gå bedre, at politiet skal klare å komme seg videre fra de veldig uheldige episodene vi har sett tidligere, sier Frølich.

Alvorlig problem

Han reagerer særlig på opplysninger om at styrende dokumenter fra Riksadvokaten, som sier noe om hvilke saker norsk politi skal prioritere, nærmest blir omtalt som «politikerprat» internt i politiet.

– Hvis dette stemmer, eller er i nærheten av å stemme, så har vi et alvorlig problem. Da vet jeg ikke hvor jeg skal begynne engang. Rundskriv fra Riksadvokaten - og stortingsflertallets overordnede retningslinjer for hva som skal prioriteres - det er fundamentet av den demokratiske styringen av retningen politiet skal ta.

– Med andre ord: Slikt fnyser du ikke av. Du trekker ikke på skuldrene, sier han videre.

Bekymret byrådsleder

Byrådsleder Schjelderup understreker at han deler politiets beslutning om å prioritere overgrepssaker mot barn høyt, og at han forstår at politiet i perioder har hatt ekstremt mye å gjøre.

Les også

Kollega om politivarsleren: Han er en idealist som ikke har noen annen agenda enn å endre en uholdbar praksis

– Men hvis dette først og fremst handler om manglende ressurser, så burde det ha vært tatt tydeligere opp med Justisdepartementet og med ministeren. Og så syns jeg det hadde vært greit om vi i Bergen kommune hadde fått beskjed.

– Har du tillit til politiet i Bergen?

– Jeg har generelt høy tillit til norsk politi. Det er veldig mange dyktige politimenn og -kvinner i etaten, også i Bergen. Men jeg har også reagert på det som skjedde i Monika-saken, og jeg registrerer at det nå kommer en ny, alvorlig sak, sier Schjelderup.

– Hvis bergenserne mister en grunnleggende følelse av trygghet fordi politiet ikke prioriterer det bergenserne ser på som alvorlig - så må jeg si at det bekymrer meg, legger han til.

Publisert: