• ENSOM BOSSMANN: Driftsjef Jan Egil Brestein går brannvakt, passer fjernvarmeanlegget og følger med kråkene som er blitt fanget i den stappfulle bossbunkersen i Rådalen. FOTO: EIRIK BREKKE

Kostbar bosshaug for BIR

Tre sjefer driver nå fjernvarmeanlegget i Rådalen døgnet rundt. BIR taper likevel 350.000 kroner dagen på streiken.