• (1/2)
    En stin på 8 tonn har falt ned i veien mellom Odda og Utne. Her holder vegmester Frode Johansson på å rydde vien. FOTO: ARVID AGA

Stor stein i veien

En 8 tonns stein har falt ned på FV 550.