• - Dette er eit ran av pasientar. Nordfjord har blitt skvisa ut av eige fylke, seier overjordmor Linda Grotle Hauge ved fødeavdelinga på Nordfjord sjukehus (bildet).FOTO: Øystein Torheim

- Eit ran av pasientar