— Jeg må innrømme at jeg har lagt fra meg et par av bøkene til Jo Nesbø. Når den eneste spesialisten på seriemord i Norge ligger neddopet i Asia, blir det litt urealistisk for meg, sier privatetterforsker Odd Hilt. Han lener seg tilbake i stolen og ser ut vinduet på sentrumshotellet.

Odd Hilt vet hva han snakker om. Han har jobbet i politiet i 33 år og har vært politiavdelingssjef for etterretningsavdelingen i Bergen, med ansvaret for spaning og etterforskning av organisert kriminalitet.

Nå jobber han som privatetterforsker sammen med fem andre pensjonerte politifolk i ERG AS Etterforsking - Rådgiving - Gransking. På et kontor i Bergen sentrum, tar de imot telefoner og henvendelser fra privatpersoner, bedrifter og advokater fra hele landet.

Det er mange røvere der ute

— Vi startet firmaet fordi vi i tiden i politiet så at en rekke firma og privatpersoner ikke fikk den hjelp de burde. Dette har forverret seg de siste årene. Politiet har dessverre ikke nok ressurser til etterforskning. Det er altfor mange som blir skadelidende og det går ut over tilliten til rettssamfunnet, sier Hilt.

Over ti saker i året

I stolen ved siden av sitter kollega og privatetterforsker Berit Bachen Dahle og nikker.

— Vi ser at det er mange i Bergen som trenger hjelp. Noen folk er bitre fordi de ikke har fått den bistanden de skal av politiet. Andre synes det er vanskelig å ta kontakt med politiet og kommer til oss først, sier Berit Bachen Dahle.

Dahle har jobbet i politiet i 37 år, blant annet som politioverbetjent ved Politiets sikkerhetstjeneste (PST), med hovedvekt på etterretning.

— Vi jobber etter samme høye standard som vi gjorde i politiet og følger norsk lov. Vi har vært engasjert i et bredt spekter av saker og merker stor pågang fra advokater. Men vi er selektive med saker og ligger langt unna utroskapssaker, sier Hilt.

Hilt og Dahle er sparsommelig med detaljer om saker de jobber med. De må ta hensyn til kundene. Taushetsplikten. Men de kan forteller at de løser over ti saker i året, at noen går over flere år og at de fleste har utgangspunkt i Bergen.

— I en av sakene vi har arbeidet med, var det en familie som følte seg utsatt for grovt bedrageri og endte opp med å måtte selge huset. Deres anmeldelse ble henlagt av politiet fordi de ikke fant grunn til å starte etterforskning på bakgrunn av anmeldelsen. Vi gjennomgikk saken og skrev en rapport med konkretisering av bevis. Vi anbefalte kunden å anmelde saken på nytt, denne gang med nytt grunnlag og de rette straffebudene, sier Hilt.

Narkotika og seksuelle overgrep

Hilt skroller nedover et dokument på Ipaden sin. Han forteller også om barnekidnappinger, forsvinningssaker og et større granskingsoppdrag for et internasjonalt oljeservicefirma. I den siste saken samarbeide de tett med et advokatfirma, et utenlandsk privat etterforskningsbyrå og utenlandsk politi.

— Det var et forsøk på en bedriftsovertakelse. Det var mistanke om heleri, grovt tyveri, grov utroskap og teknologityveri. I denne saken laget vi en etterforskningsplan, hentet inn bevis og produserte en ferdig sak for advokatene. Vi fikk saken i begynnelsen av 2012 og den verserer fremdeles.

En av de mest spennende sakene Dahle har jobbet med, er en sak for krigsforbryterdomstolen i Haag i 2013. Dahle og tre andre internasjonale eksperter ble engasjert for å gjennomføre en uavhengig ekstern gransking av et grovt tillitsbrudd overfor domstolen. Oppdraget medførte en rekke avhør i Afrika, blant annet i Den Demokratiske republikk Kongo (DRC), samt en gjennomgang av den aktuelle enheten i domstolen.

— En nøkkelperson var mistenkt for økonomisk utroskap, samt grove seksuelle overgrep mot fire personer som var under vitnebeskyttelse i forbindelse med krigsforbrytelser. Etter flere måneder med gransking fant vi ut at påstandene stemte. Det vil bli en nasjonal iretteføring av saken i DRC, sier Dahle.

Hilt trekker frem en sak fra restaurantbransjen i Bergen fra 2012.

— Et firma tok kontakt med oss fordi de hadde fått informasjon om at det foregikk salg av narkotika og prostitusjon på en restaurant. Blant annet ved hjelp av spaning og kildekontakter klarte vi å avdekke det som skjedde. Vi anbefalte kunden vår å informere politiet om saken, og gjennomførte et møte med politiet i samråd med kunden, sier han.

- Politi resten av livet

Saken er ikke endelig avgjort og Hilt forteller at dersom saken kommer opp igjen for retten, kan han og kolleger bli innkalt som vitner.

— Vi har allerede vitnet en gang i retten. Da fastslo dommeren at det var nødvendig at vi var engasjert for å avklare hva som skjedde.

Hilt mener dette er et godt eksempel på at arbeidet de gjør er viktig. Både Hilt og Dahle skulle gjerne sett at en sertifisering av etterforskere kom på plass.

— Det er mange røvere der ute. Som privat etterforsker behandler du mye konfidensiell informasjon og det er ikke alle som har den rette bakgrunnen til å behandle slikt materiale, sier Dahle.

Dahle og Hilt vet ikke hvor lenge de vil jobbe som privatetterforskere. De synes det er vanskelig å skru av politiknappen.

— Har du først valgt å bli politi, så er du det for resten av livet. Det er veldig tilfredsstillende å hjelpe folk. Man kjenner på energien når man nærmer seg en oppklaring og tenker YES!, sier Dahle.

— Det er positivt at jeg fortsatt kan bidra i samfunnet med den kompetansen jeg har. Jeg er en person som liker spenningen og utfordringene i oppdragene, supplerer Hilt før de går ut av hotellet og forsvinner bortover veien.