- De var nok ute på eventyr

To barn i tre-fireårsalderen ble borte fra foreldrene og tok Bybanen alene langfredag. Barnevernstjenesten mener folk bør være mer observante.