• (1/2)
    SLIPPER NED: Bjarte Husa skrur ned en av de mange jekkene litt etter litt. FOTO: MARTHE AMANDA VANNEBO

- Nå bør tårnet holde i 500 år

Den nordre tårnhetten på Mariakirken har hvilt på jekker en stund. I går ble det senket ned på muren.