• STILLE FØR STORMEN: Ordførerne Wenche Tislevoll, Fitjar, Kjetil Hestad, Tysnes, og Liv Kari Eskeland, Stord, er fast bestemt på å holde en dempet tone fram til Statens Vegvesen legger fram sin endelige plan. I går fikk de presentert de tre traséalternativene som Statens Vegvesen vil velge mellom. FOTO: Kjersti Binh Hegna

Nå starter kampen om E39 i Sunnhordland

Hvor skal den nye, fergefrie veien mellom Bergen og Stord gå? Spørsmålet skaper strid blant kommunene langs traseen.