Samler skatteinnkrevingpå færre kontorer

Skattedirektoratet vil frata kommunene skatteinnkrevingen og samle dette arbeidet på et fåtall av skatteetatens kontorer. Mange vestlandskommuner rammes.

SKATTEKUTT: Skattedirektør Hans Christian Holte kom på Siv Jensens kontor mandag morgen med et forslag om hvordan skatteinnkrevingen kan gjøres billigere og med færre folk.
  • Kari Pedersen
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel

Skattedirektoratet foreslår å redusere antallet skatteoppkreverkontor fra 288 til 27. Det vil innebære at 526 årsverk forsvinner.

Det kommer fram i en rapport skattedirektør Hans Christian Holte overleverte til finansminister Siv Jensen (Frp) mandag.

Skattedirektoratet har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan kommunenes skatteoppkreverfunksjon kan overføres til Skatteetaten. Overføringen er ett av flere tiltak regjeringen ønsker å sette i gang i håp om å få en bedre og mer helhetlig skatte— og avgiftspolitikk.

— Denne endringen vil skape større og bedre fagmiljøer, gi styrket innsats mot svart økonomi og økt likebehandling og rettssikkerhet. Å samle ansvaret for skatter og avgifter i Skatteetaten er den beste løsningen, også for å sikre skatteinntektene til fellesskapet, sier Jensen.

- Enklere og mer forståelig

Hun fikk overlevert rapporten fra skattedirektøren på sitt kontor mandag.

— Dette handler om å lete etter forenklinger som kan bidra til å gjøre skatte- og avgiftsinnkrevingen enklere og mer forståelig. Vi er opptatt av å styrke rettssikkerheten og selvfølgelig av å forvalte skattebetalernes penger på en ordentlig måte, sier finansministeren til NTB.

Omleggingen innebærer at det kuttes 526 årsverk i sektoren, samtidig som arbeidsgiverkontrollen styrkes med 29 årsverk.

Endringene er beregnet å tilsvare en årlig innsparing på 370 millioner kroner.

Forslaget skal sendes ut på høring innen slutten av 2014, og endringene skal etter planen tre i kraft 1. januar 2016. En politisk behandling av saken kan komme til våren.

Mange jobber bort

På Vestlandet skal skatteinnkrevingen samles i færre kommuner, foreslår direktoratet.

Her er listen over kommuner der arbeidsoppgaver forsvinner, hvis forslaget vedtas. Tallet på årsverk i parentes:

Stord (omfatter Stord, Fitjar, Bømlo, Tysnes): (4,7)

Jondal/Kvam (1,7)

Kvinnherad (3)

Odda (omfatter Odda, Ullensvang, Eidfjord) (4,2)

Voss (omfatter Voss, Granvin, Ulvik) (3,8)

Masfjorden, Gulen (1,4)

Flora (omfatter Flora, Bremanger) (4,3)

Solund (2)

Høyanger (omfatter Høyanger, Balestrand)(1,4)

Lærdal/Årdal (6,3)

Fjaler (omfatter Fjaler, Askvoll, Hyllestad) (2,2)

Vågsøy (omfatter Vågsøy, Selje) (2,8)

Eid /Gloppen (3,8)

Stryn (omfatter Stryn, Hornindal) (2,9)

I Bergen forsvinner 15 årsverk og kontoret blir sittende igjen med 95 mot dagens 111 årsverk.

Leikanger får fylkeskontor

Også arbeidsgiverkontrollen skal omorganiseres.

I Hordaland er allerede arbeidsgiverkontrollen for hele fylket plassert i Bergen. Her foreslår direktoratet at kontoret styrkes med 12 årsverk.

I Sogn og Fjordane foreslår Skattedirektoratet å samle all arbeidsgiverkontroll i Leikanger og bemannen kontoret med ni personer.

I dag blir dette arbeidet utført enten rundt om i kommunene eller ved to samarbeidskontorer.

I Solund er det et kontor som betjener Gulen, Solund, Hyllestad, Askvoll og Fitjar. Mens et kontor i Årdal tar seg av arbeidsgiverkontrollen i indre Sogn.

Fire forslag

Skattedirektør Holte sier hans etat med rapporten har forsøkt å gi et bidrag til regjeringens arbeid med en mer helhetlig skatte- og avgiftsforvaltning.

— Denne utredningen viser hvordan vi kan overta skatteoppkreverfunksjonen på en bra måte, samtidig som vi får til vesentlig innsparing og effektivisering, forklarer han til NTB.

Holte viser til fire konkrete forslag i rapporten: Den tar til orde for mer effektiv oppgaveløsing med færre, større og mer robuste enheter. For det andre vil bekjempelsen av svart økonomi bli styrket gjennom at arbeidsgiverkontrollen tilføres ressurser. Dessuten vil forslaget, om det blir satt ut i livet, gi økt rettssikkerhet og større muligheter og sikre likebehandling av like saker.

— For det fjerde vil det bli en forenkling for de skatte- og avgiftspliktige, som får én etat å forholde seg til, sier Holte. (©NTB)

Publisert
BT anbefaler

Her strømmer de på for å gjøre gratiskupp: – Vi hadde ikke forventet så mange folk

Køen av unge mennesker strekker seg flere hundre meter i solskinnet.

LES SAKEN

Mest lest akkurat nå

  1. Trapper opp streiken ved flere skoler

  2. Stine er redd hun må slutte i yrket som følge av høye strømpriser

  3. E16 i Arna gjenåpnet

  4. Sjefen holdt planene hemmelig i et halvt år. Så sa han opp 80 kollegaer.

  5. – Spesielt når en ansatt får en slik trussel

  6. – Havner du i de kraftigste bygene, blir det som å ta seg en dusj