• STRAMT: Ordførar Karstein Totland (til v.) og rådmann Svein Helge Hofslundsengen i Masfjorden må finne ein måte å spare 11 millionar kroner på før 2015-budsjettet kan bankast igjennom. -Eg tykkjer dei strammar til vel mykje, seier Høgre-ordføraren om regjeringas kommuneøkonomi-opplegg.

Må kutte i velferda på Vestlandet

To av tre ordførarar på Vestlandet bur seg på å kutte i tenestene neste år. I Masfjorden ligg idrettsskulen tynt an.