• ILDSJEL: Øyvin Konglevoll (61) tar vare på tekniske kulturminner som brannbiler og fjordbåter. Om sommeren fyller de gjerne hele Vågen med kultur. FOTO: Marita aarekol

Brenner for kulturminnene

Gamle stigebiler fra brannslukkernes tidligste bragder blir pusset på. Men også fjordbåter får nytt liv. Ildsjelen Øyvin Konglevoll (61) tar godt vare på alle.