Dette bekrefter flere sentrale politikere i regjeringspartiene overfor BT.

Siden i vår har saken ligget hos departementet. Ap og Sp fikk da gjennom kravet om å kvalitetssikre Statens vegvesens utredninger. Veivesenet sier det er liten forskjell på indre og midtre trasé, henholdsvis 19 og 19,3 milliarder, og går selv inn for midtre alternativ med bro over Bjørnafjorden.

Har valgt

Før valgkampen konkluderte Erna Solberg selv overfor BT at hun gikk for midtre trasé. Nå går det troll i ord.

Etter det BT kjenner til har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) gjort klart notatet som skal presenteres for den samlede regjeringen. Dette skjer neste uke, sannsynligvis allerede på mandag.

Konklusjonen i bunnen er klar: midtre trasé.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud (Frp), vil ikke fortelle om avgjørelsen når BT ringer.

— Jeg hører du sier det. Men dette vil jeg verken bekrefte eller avkrefte.

Avgjør selv

Statssekretær for Erna Solberg, Sigbjørn Aanes, er heller ikke særlig meddelsom.

«Vi har ingen kommentar til dette», skriver han i en SMS.

Saken som regjeringen avgjør neste uke skal ikke sendes videre til Stortinget. Dette er en beslutning som regjeringen har mandat til å fatte selv. Trasévalget ville nok uansett fått et solid flertall i Stortinget. Der er det bare Sp som vil ha indre trasé, mens SV ikke vil ha noen vei i det hele tatt.

Glade

På Os mottas nyheten med glede. Frp-ordfører og potensiell nestleder i Frp, Terje Søviknes, sier han ikke er informert om dette. Han håper og forventer imidlertid en relativt rask avgjørelse.

— Alt av utredninger er formelt på plass, så det er ingen grunn til å vente lenger nå.

Han er også klar på at regjeringen må velge midte trasé:

— Det ville være rart hvis ikke Høyre og Frp følger opp det som ble sagt i valgkampen. Ikke minst var Erna Solberg klar i talen, og gikk inn for midtre trasé. Det har begge fylkeslagene til partiene også gjort.

Skal i møte

På onsdag skal Søviknes, representanter fra fylkeskommunen og samarbeidsrådet for Sunnhordland møte den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet for å diskutere E 39. Mye tyder på at saken kan være avgjort før den tid.

— Fergefri E39 er et prosjekt med lang tidshorisont, så sånn sett er det ikke hastverk med å få en avklaring. Men jeg tror det er best for alle parter om vi får en rask avklaring på hovedtrasé, slik at vi kan sette i gang reguleringsplaner og mer detaljert planlegging, sier han.

Marit Warncke er administrerende direktør i Bergen næringsråd. De purret statsminister Solberg på denne saken for en måneds tid siden. De fryktet utsettelser i påvente av flere utredninger. At avgjørelsen nå er tatt får henne til å juble.

— Dette er helt fantastisk. Det er det viktigste prosjektet for næringslivet på Vestlandet, sier hun.

Olav Ellevset, som leder fergefri E39-prosjektet i veivesenet, har tidligere sagt til BT at fremdriften for prosjektet holder fint så lenge en trasé velges i løpet av 2014.