- Flesland er eneste alternativ

Næringslivet advarer mot å velge en løsning som kan gjøre Bergen havn lite konkurransedyktig.