• (1/2)
    HENGER: Lærdalstunnelen er stengt på grunn av dette løse skiltet. Det er et «Stopp og snu»-skilt som er revet ned. FOTO: Olav skjerdal

Lærdalstunnelen stengt

Køer på E16 etter kabeltrøbbel i tunnelen.