• NY ORDNING: - At ei hending får konsekvensar, kan innebere alt frå nesten ingenting til dødsfall, forklarar kvalitetssjef Stig Harthug i Helse Bergen.

Helse Bergen har aldri meldt frå om fleire uønskte hendingar enn i fjor