Raudgrønt sjukehusfleirtal

Ap, Sp og SV i Sogn og Fjordane stemmer ikkje for akutt- og fødetilbod på Fylkestinget.