Dette må 10. klasse kunne

Eksemplene er hentet fra nasjonale prøver: