Arkitektar inn i kraftlinjesaka

Norske landskapsarkitekters forening (NLF) ber om at planane for dei gigantiske kraftlinjene på Vestlandet blir lagt fram for kompetente arkitektar.