• RUTEOMLEGGING: Det blir ikke flere busser, men Skyss mener det nye ruteoppsettet kan øke antallet kollektivreisende med 50 prosent på under ti år.

Legger om bussrutene

Nye busslinjer skal gjøre det enklere å reise kollektivt til og fra Haukeland sykehus etter 3. oktober.