• STORE OG SMÅ: Det spilles KIN-ball i idrettshallen på Kaland. Trivselsleder Simen Kaland (til v. med vest) og Erlend Hermandrud (til h. med vest) passer på at de mindre elevene har aktiviteter i friminuttet. Men de får ikke bare passe på. Trivselslederne må selv være med på leken. FOTO: Bjørn Erik Larsen

Felles løft mot mobbing

På Kaland skole får mobbefrie elever ansvar for å skape trivsel i skolegården.