• (1/4)
    DYREELSKAR: Leiar i Dyrebeskyttelsen avdeling Bergen og Hordaland, Inger Johanne Graff, har éin hund og ni kattar heime. Fire av dei er hennar eigne, medan dei fem andre ventar på ein ny heim. Kanskje er det din? FOTO: Ørjan Deisz

Fru Dyregod

Hyperallergiske Inger Johanne Graff opnar heimen for heimlause dyr.